Om dagsländan

På Dagsländans föräldrakooperativ har vi engagerade pedagoger och föräldrar, näringsriktig och hemlagad mat, nyfikna, vetgiriga och trygga barn. I en inspirerande lärmiljö såväl ute som inne där vi hela tiden utgår ifrån barnens behov.

Gemenskapen är en grundläggande tanke med föräldrakooperativet! Att som förälder få vara mer delaktig och engagerad med sina barn och på nära håll få följa barnens lärande och utveckling ser vi som en verklig ynnest, och en av grundtanken till varför man som förälder väljer vårt föräldrakooperativ.

Vår inriktining är natur och miljö, vilket visar sig på många olika sätt, vi är gärna utomhus, leker på gården, eller gör utflkter, ofta till skogen som finns nära. Vi värnar om miljön t ex genom att handla kravmärkt och vi har ett utvecklat kretsloppstänkande.

Vår gård har många fruktträd och bärbuskar, här odlar vi också lite med barnen, vår och höst har föräldrarna arbetsdagar då gården rustas, revoneras och nya spännande miljöer växer fram.

Vi delar ofta in oss i mindre grupper och arbetar forskande i teman/projekt utifrån barnens intressen och ålder. Vi arbetar mot förskolans mål enligt läroplanen, genom reflekterande arbetssätt och pedagogiska dokumentationer.

På Dagsländan har vi nu 13 barn i ålder 1-5 år och 3 utbildade förskollärare, varav en är förskolechef. Föräldrarna ställer upp med sitt engagemang och lagar näringsriktig ekologisk mat på förmiddagen och städar lokalerna på eftermiddagen. Alla föräldrar träffas och storstädar lokalerna en gång per termin.

Vi är stolta över vår certifiering "Grön flagg" som vi har blivit godkända för varje år sedan 2007, tack vare vårt miljöarbete tillsammans med barnen.

Våra öppettider är just nu ca 6.45-17.00. Måndagar stänger vi 16.30 för pedagogisk planering och fredagar stänger vi klockan 16.00. Tack vare det så blir personaltätheten hög när det behövs som mest. En gång i månaden har vi styrelsemöte då minst en från varje familj träffas tillsammans med förskolechefen och ser över läget på Dagsländan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)