Dagsländans miljöpolicy

Dagsländans förskola i Askersund bedrivs som ett föräldrakooperativ och strävar efter att bedriva ett aktivt miljöarbete, som är under ständig utveckling. Denna miljöpolicy utgör grunden för vår nuvarande miljöinriktning inom verksamheten. Miljöpolicyn ska även fungera som en kompass för framtida utveckling av miljöarbetet.

Grön flagg

Vi arbetar under Grön Flagg, se under särskild flik.

Pedagogiska verksamheten

Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten. Barn, pedagoger och föräldrar involveras på många olika sätt. Vuxna fungerar som föredömen och barn görs delaktiga, på så vis händer det inte sällan att barnen också kan vara föredömen för de vuxna. Genom att ställa frågor och utmana barnen och utifrån barnens egna frågor och funderingar söker vi pedagoger tillsammans med barnen efter svar, som sedan förhoppningsvis leder fram till nya spännande frågor och svar. Vi vill också ge barnen möjlighet att vara i naturen och genom att göra utflykter i skog och mark uppleva årstidernas gång. Genom att dokumentera det vi gör tillsammans med barnen, kan vi synliggöra och utveckla det pedagogiska arbetet vidare och koppla till läroplanens mål.

Ur läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• Utvecklar sitt intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra.

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

• Utvecklar sin förmåga att urskilja , utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Vi eftersträvar att både pedagoger och föräldrar får kontinuerlig kompetensutveckling inom miljöområdet.

Maten

Vi köper Kravmärkta och närodlade livsmedel samt svenskt kött, så långt det är möjligt, beroende på matbutikernas sortiment.Vi köper bara mejerivaror från svenska gårdar samt miljögodkänd fisk enligt WWFs lista, (KRAV eller MSC-märkt) Den mat som inte gått åt under dagen, sparar vi i frysen, för att på fredagar ha en "matrest-meny". Övriga matrester och köksavfall komposteras i vår egen kompost eller slängs i "gröna påsen". Vi äter vegetarisk mat minst 1 gång/vecka och vi köper frukt, grönsaker och rotfrukter efter säsong. Vi odlar egen obesprutad potatis, som barnen får vara med att skörda. Vi skördar även frukt och bär från vår egen trädgård.

Städ och tvätt

Vi använder miljömärkta rengörings- och tvättmedel. Vi använder "husmorsknep" istället för

kemikalier. 

 

Tvätten torkas hängande.Torkskåp används för barnens kläder under "blöt" säsong.

Energi

Vi köper så kallad "grön el". Vi undviker att datorer och andra apparater står på i onödan och har försett dessa med grenuttag med avstängningsknapp. Disken spolas i kallt vatten och diskmaskinerna sätts igång när de är fulla. Allt eftersom byter vi ut trasiga glödlampor och lysrör mot LED-belysning.Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning genom olika åtgärder.

Hus och trägård och material

Vi har plastsanerat bland barnens leksaker och övriga inventarier. Vi undviker att inhandla leksaker som innehåller farliga kemikalier, som till exempel flamskyddsmedel och så kallade mjukgörare. Vid inköp av byggmaterial, färg och liknande strävar vi efter att använda så miljövänliga och giftfria produkter som möjligt.

 

Dagsländans miljömål

Övergripande mål

· Vi fortsätter vårt arbete med Grön Flagg. Detta innebär att vi medvetandegör och utvecklar begreppet "hållbar utveckling" för barnen i olika projekt.

· Pedagoger och föräldrar fortsätter att få kompetensutveckling inom miljöområdet.

· Vår miljögrupp reviderar och utvärderar årligen våra miljömål, för att sträva efter att göra flera förbättringar inom detta område.

· Vi arbetar konsekvent med förbättringar inom miljöområdet, som till exempel att minska vår energiförbrukning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)